Amide proton transfer imaging of adult diffuse gliomas: Correlation with histopathological grades

Osamu Togao, Takashi Yoshiura, Jochen Keupp, Akio Hiwatashi, Koji Yamashita, Kazufumi Kikuchi, Yuriko Suzuki, Satoshi O. Suzuki, Toru Iwaki, Nobuhiro Hata, Masahiro Mizoguchi, Koji Yoshimoto, Koji Sagiyama, Masaya Takahashi, Hiroshi Honda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

166 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Amide proton transfer imaging of adult diffuse gliomas: Correlation with histopathological grades'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences