cDNA cloning of p112, the largest regulatory subunit of the human 26S proteasome, and functional analysis of its yeast homologue, Sen3p

Kin Ya Yokota, Susumu Kagawa, Yoshihisa Shimizu, Hiroshi Akioka, Chizuko Tsurumi, Chiseko Noda, Masahiro Fujimuro, Hideyoshi Yokosawa, Tsutomu Fujiwara, Ei Ichi Takahashi, Masayuki Ohba, Moto o. Yamasaki, George N. DeMartino, Clive A. Slaughter, Akio Toh-e, Keiji Tanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

54 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'cDNA cloning of p112, the largest regulatory subunit of the human 26S proteasome, and functional analysis of its yeast homologue, Sen3p'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences