Circulating and liver resident CD4+CD25+ regulatory T cells actively influence the antiviral immune response and disease progression in patients with hepatitis B

Dongping Xu, Junliang Fu, Lei Jin, Hui Zhang, Chunbao Zhou, Zhengsheng Zou, Jing Min Zhao, Bin Zhang, Ming Shi, Xilai Ding, Zirong Tang, Yang Xin Fu, Fu Sheng Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

356 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Circulating and liver resident CD4<sup>+</sup>CD25<sup>+</sup> regulatory T cells actively influence the antiviral immune response and disease progression in patients with hepatitis B'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences