Clinical practice guideline for the management of chronic kidney disease-mineral and bone disorder

Masafumi Fukagawa, Keitaro Yokoyama, Fumihiko Koiwa, Masatomo Taniguchi, Tetsuo Shoji, Junichiro James Kazama, Hirotaka Komaba, Ryoichi Ando, Takatoshi Kakuta, Hideki Fujii, Msasaaki Nakayama, Yugo Shibagaki, Seiji Fukumoto, Naohiko Fujii, Motoshi Hattori, Akira Ashida, Kunitoshi Iseki, Takashi Shigematsu, Yusuke Tsukamoto, Yoshiharu TsubakiharaTadashi Tomo, Hideki Hirakata, Tadao Akizawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

231 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical practice guideline for the management of chronic kidney disease-mineral and bone disorder'. Together they form a unique fingerprint.