Crystal Structures of Human Orexin 2 Receptor Bound to the Subtype-Selective Antagonist EMPA

Ryoji Suno, Kanako Terakado Kimura, Takanori Nakane, Keitaro Yamashita, Junmei Wang, Takaaki Fujiwara, Yasuaki Yamanaka, Dohyun Im, Shoichiro Horita, Hirokazu Tsujimoto, Maki S. Tawaramoto, Takatsugu Hirokawa, Eriko Nango, Kensuke Tono, Takashi Kameshima, Takaki Hatsui, Yasumasa Joti, Makina Yabashi, Keiko Shimamoto, Masaki YamamotoDaniel M. Rosenbaum, So Iwata, Tatsuro Shimamura, Takuya Kobayashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Crystal Structures of Human Orexin 2 Receptor Bound to the Subtype-Selective Antagonist EMPA'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences