Hippocampal function is not required for the precision of remote place memory.

Takashi Kitamura, Reiko Okubo-Suzuki, Noriko Takashima, Akiko Murayama, Toshiaki Hino, Hirofumi Nishizono, Satoshi Kida, Kaoru Inokuchi

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hippocampal function is not required for the precision of remote place memory.'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences