Input of orexin/hypocretin neurons revealed by a genetically encoded tracer in mice

Takeshi Sakurai, Ruby Nagata, Akihiro Yamanaka, Hiroko Kawamura, Natsuko Tsujino, Yo Muraki, Haruaki Kageyama, Satoshi Kunita, Satoru Takahashi, Katsutoshi Goto, Yoshimasa Koyama, Seiji Shioda, Masashi Yanagisawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

352 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Input of orexin/hypocretin neurons revealed by a genetically encoded tracer in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences