Postponed closure of a postoperative macular hole

Tie Ying Zhao, Yuan Fei Zhu, Tong Zhang, Hui Wen, Hong Bo Cheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Postponed closure of a postoperative macular hole'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences