Quantitative integration of epigenomic variation and transcription factor binding using MAmotif toolkit identifies an important role of IRF2 as transcription activator at gene promoters

Hongduo Sun, Jiawei Wang, Zhaohui Gong, Jiaying Yao, Yuangao Wang, Jian Xu, Guo Cheng Yuan, Yijing Zhang, Zhen Shao

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

10 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Quantitative integration of epigenomic variation and transcription factor binding using MAmotif toolkit identifies an important role of IRF2 as transcription activator at gene promoters'. Together they form a unique fingerprint.