Structural insights into the TRIM family of ubiquitin E3 ligases

Yang Li, Han Wu, Wei Wu, Wei Zhuo, Weixiao Liu, Yixiao Zhang, Minzhang Cheng, Ye Guang Chen, Ning Gao, Hongtao Yu, Linfang Wang, Wei Li, Maojun Yang

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

70 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Structural insights into the TRIM family of ubiquitin E3 ligases'. Together they form a unique fingerprint.