The characteristics of relapse in adult-onset minimal-change nephrotic syndrome

Takashi Takei, Minako Koike, Koichi Suzuki, Satsuki Shirota, Mitsuyo Itabashi, Shigeru Ohtsubo, Hidekazu Sugiura, Keiko Suzuki, Chiari Kojima, Masaki Takahashi, Jun Ino, Tetsuya Ogawa, Keiko Uchida, Ken Tsuchiya, Wako Yumura, Kosaku Nitta

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The characteristics of relapse in adult-onset minimal-change nephrotic syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences