TMEM173 Drives Lethal Coagulation in Sepsis

Hui Zhang, Ling Zeng, Min Xie, Jiao Liu, Borong Zhou, Runliu Wu, Lizhi Cao, Guido Kroemer, Haichao Wang, Timothy R. Billiar, Herbert J. Zeh, Rui Kang, Jianxin Jiang, Yan Yu, Daolin Tang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'TMEM173 Drives Lethal Coagulation in Sepsis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences