4D liver tumor localization using cone-beam projections and a biomechanical model

You Zhang, Michael R Folkert, Bin Li, Xiaokun Huang, Jeffrey J Meyer, Tsuicheng Chiu, Pam Lee, Joubin Nasehi Tehrani, Jing Cai, David Parsons, Xun Jia, Jing Wang

Research output: Contribution to journalArticle

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of '4D liver tumor localization using cone-beam projections and a biomechanical model'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences