Loss of EZH2 reprograms BCAA metabolism to drive leukemic transformation

Zhimin Gu, Yuxuan Liu, Feng Cai, McKenzie Patrick, Jakub Zmajkovic, Hui Cao, Yuannyu Zhang, Alpaslan Tasdogan, Mingyi Chen, Le Qi, Xin Liu, Kailong Li, Junhua Lyu, Kathryn E. Dickerson, Weina Chen, Min Ni, Matthew E. Merritt, Sean J. Morrison, Radek C. Skoda, Ralph J. DeberardinisJian Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Loss of EZH2 reprograms BCAA metabolism to drive leukemic transformation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences