The impact of preserved klotho gene expression on antioxidative stress activity in healthy kidney

Takaaki Kimura, Kazuhiro Shiizaki, Tetsu Akimoto, Takahiro Shinzato, Toshihiro Shimizu, Akira Kurosawa, Taro Kubo, Koji Nanmoku, Makoto Kuro-O, Takashi Yagisawa

Research output: Contribution to journalArticle

8 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'The impact of preserved klotho gene expression on antioxidative stress activity in healthy kidney'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences