Enpp1 is an anti-aging factor that regulates Klotho under phosphate overload conditions

Ryuichi Watanabe, Nobuyuki Fujita, Yuiko Sato, Tami Kobayashi, Mayu Morita, Takatsugu Oike, Kana Miyamoto, Makoto Kuro-o, Toshimi Michigami, Seiji Fukumoto, Takashi Tsuji, Yoshiaki Toyama, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Takeshi Miyamoto

Research output: Contribution to journalArticle

8 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enpp1 is an anti-aging factor that regulates Klotho under phosphate overload conditions'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences