Salmonella enterica serovar typhimurium interacts with CD209 receptors to promote host dissemination and infection

Chenglin Ye, Qiao Li, Xinyi Li, Chae Gyu Park, Yingxia He, Yingmiao Zhang, Bicong Wu, Ying Xue, Kun Yang, Yin Lv, Xiao Ling Ying, Hong Hui Ding, Huahua Cai, Ayman Ahmad Alkraiem, Olivia Njiri, John Tembo, Hong Ping Huang, An Yi Li, Jianping Gong, Jichao QinBing Cheng, Xiang Wei, Ziyong Sun, Shu Sheng Zhang, Pei Zhang, Guo Xing Zheng, Wei Li, Biao Kan, Meiying Yan, Xiamu Xiding, Xixiang Huo, Yingchun Zeng, Hua Peng, Yangxin Fu, John D. Klena, Mikael Skurnik, Ling Yu Jiang, Tie Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Salmonella enterica serovar typhimurium interacts with CD209 receptors to promote host dissemination and infection'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences